Scat

From Uncyclopedia, the content-free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search
      Ooh! Eee, ooo aah aah, ting tang walla walla bing bang. Pfft pbbth pbbth kkh?
Jeepers creepers, hellzapoppin hellzapoppin skeep skipe skoop brip ber breep ber la bah bree.

Scat dwee-zoo dwee doo’n du-bop wa dwee-oo dwee doo’n doowa skittle dee dee ‘n beejee. Ba bee ba da doo’n dee da’n doo da, zoo za zoo zee zee zoo zee zee zee za. Skittle n’diddle n’fiddle dee dee’n’dee. Baaaa bwee doo’n doo-wa ooby dooby doo-wa be-doo wa wa shooby dooby doo: mee mee ma may moo moop.

Mairzy Doats

Wiki humor.png
Bom ba-ba-bom, ba-dang-a-dang dang ba-dang-a-dang dang dang-a-dang dang, a-ding-a-dong ding dong. Oone kauha wiki wiki wiggedy wiggedy wiggety wack: Scat.

Bah bah doo da boo, boop boop de boop. Boop. A kid'll eat ivy too. [1] Chibaba, chibaba, chiwawa. Enjalawa cookala goomba. Zippety doo dah shoorah shoorah.

Hi-de-hi-de-hi-de-hi Hi-de-hi-de-hi-de-hi
Ho-de-ho-de-ho-de-ho Ho-de-ho-de-ho-de-ho
Hee-de-hee-de-hee-de-hee Hee-de-hee-de-hee-de-hee
Hi-de-hi-de-hi-de-ho Hi-de-hi-de-hi-de-ho
Za zu za zu za zu Zay Za zu za zu za zu Zay
Swing it Ah
Swing it Zum cha zum cha zum cha

Boogie woogie, toot toot toot, toot diddle-ee-ada-toot-diddle-ee-ada, toot toot.

Shuba duba bwee toot whoo whoo-bo toot. Dooble-diddle a-bee a buba bwee. Cha choo cha, whee-a-shuba-duba. Woogie boogie.

Shoobee doo wop wop

Rama lama, rama lama ding dong.

Shoobee doo wop wop [2] Whoa whoa. Salagadoola mechicka boola:

Shoobee doobee doodah day. Awop bop a loobop, a lop-bam boo. Aye-yi-yi-yi, she-doop, she-doop, la la. Be-bop-a-lula. Dom, dom, dom, dom, dom, dom-be-doo-be-dom. Bom ba-ba-bom, ba-dang-a-dang dang, a-ding-a-dong ding lan doo-lan doo-lan doo-lan doo-low.

Doo lang doo lang, mony mony. Da doo ron ron ron. Wee, oh we oh.[6] Papa ooma mow mow, papa ooma mow mow.

Dot dwee, dot dot dot dwee dow.

Ooh wee chirpy chirpy cheep cheep

Goob goob gajoob, goob goob gajoob, goob goob gajoob, goob goob gajoob, goo goo. Juba juba juba, juba juba, juba: "Obladi oblada." Hey-lah, heh-ba hello-a.

Ditty Dum dum dum dum dum bomp-bomp-bomp-bomp-bomp. Bomp-bomp-bomp-de-oop, bomp-bomp-bomp-de-oop. Sha la la la la la la la la la la dee dah.[7]

Chicka chong chicka chong, chicka chacka chooka chong Chicka bop-dop choppin, de bow wow wow. Bop-de-bee-bop-slop-mop. Nyong a chong my ding dong.

Sti diddly doo bee stip stop steep till ya dope stop, stoodlee-dop a dee dah day sta doodly doodly doodly doodly doodly doop de dip, stoddle-a dope stop stay lo day dray. Yeah, woo ride, ride on. Weooooo, wawa, eooo. Oooo, owa, owaaa, wa, waaaaea. Ooo, wa wa wa wa waa, uh-huh. Gitchi-gitchi yaya dada, Gitchi-gitchi yaya he-ah. Mocha chocolata yaya.

Qu'est-ce que c'est? Fafafa-fafa fafafa fa-fa. Better run run run run run run run away. Oh-oh-oh ayayayayay um.

Mah Nà Mah Nà, doo doo de doo-doo. Lie luh lie, lie luh lie-lie lie luh lie, lalalala lie.

Na na na na, na na na na, hey hey.[8].

Karamu fiesta

Tom bo li de say de moi ya, Yeah, Jambo Jumbo. Menememenenemeee, deduuduuduu dedaadaadaa, mammasay mammasah mama-koosah. Flee fly flo. Bee-stay a koom-a-lado koom-a-lado koom-a-lado bee-stay. [9] Da diddley qua qua, toora loora toora loo-rye-aye. Bom, ba bom, bom, bom, ba bom, bom. A riggy diggy diggy dang dang, diggy dang diggy dang da dang dang da diggy diggy diggy dang dang Wikki-wikki-wikki-wikki, I said jam, j-j-jam on it. Ay oh whey oh, ay oh whey oh. Chicka chick-aah, oh yeah. La di da di.[10]

Bum stiggedy bum stiggedy bum

My, my, my, my hon, I got the old pa-rum-pum-pum-pum. Oobey shoo doo loo be doo, loo fly me shoo koo doo ooh. Mmm mmm mmm mmm mm-bop. Ba du ba dop, ba du bop, ba du ba dop. Ba du bop, ba du dop (ba du). [11] Shoop ba-doop ba-doop ba-doop, sha-na-na-na-na-na-na-na-knees, knees.

Iza gazirls yizo hizak mizo izak wiza sizno tagiza kiza pizas kizah (asalizan nizo iso izane) yizo pizo damizo. Asalizan wilze isa mu zuve suza kuza muza muza bu baby. Wilza isa pilza in dizouble dizuch, dizouble dizuch, dizouble dizuch. Wilza isa pilza in dizouble dizuch, dizouble dizuch, dizouble dizuch.

Ski ba bop ba dop bop, I'm the Scatman.[12] La da da dee da da da da, la da da dee da da da da, la da da dee da da daaah, aww haw yeh-hey. [13]

Miggida miggida miggida Mac, do-do-do-do-do-do-do-do bah-duh-buh-buh-buh-buh. Da ba dee da ba die; da ba dee da ba die da ba dee da ba die, really really really wanna zigga zag ahhhh.

Doll dagga buzz buzz ziggety zag

Doll dagga buzz buzz ziggety zag.

"Bawitaba da bang da dang diggy diggy" said the boogie, said up jump the boogie. Le ro lo le lo le le ro lo le lo le. Awooh, aye davanita awooh awooha.[14]

.

Na-nana-na, nana, nana, nana. Woooo-eee! Na-nana-na, nana, nana, nana. Woo, woo, woo, oh boy in my bed, my bed, my ba ba dee dee bed! Ooh waah-ah-ah-ah, humf humf. Izzle kizzle, fo' schizzle my nizzle, what you sizzle? Fo' schizzle bizzle, ha ha. Boom na da noom na na nema. Da boom na da noom na namena. Rah-rah ah-ah-ah, Roma romama. Gaga ooh la la, papa-paparazzi puh puh puh poker face, puh puh poker face, [15] ou shilibo shilibo naow middi middi, ou shilibo (hoodie) shilibo naow middi middi.

References

 1. Wouldn't you?
 2. Shaboom, shaboom.
 3. Heigh ho, heigh ho, heigh ho.
 4. Oh, oobee doo (I wanna be like you).
 5. Treguna Mekoides and Tracorum Satis Dee
 6. Wee-um, um away.
 7. La dee dah.
 8. Goodbye.
 9. Oh, no no no, not to bee-stay.
 10. We rock the party.
 11. A licky boom-boom down.
 12. Badabadaba wee bababadabo bababadabo. It's the scooby ooby dooby, scooby dooby melody.
 13. Wanna be my lover?
 14. jahooh jahooh
 15. Mum mum mum mah.

Featured.png
Potatohead aqua.png Featured Article  (read another featured article) Featured version: 14 May 2008
This article has been featured on the main page. — You can vote for or nominate your favourite articles at Uncyclopedia:VFH.
<includeonly>Template:FA/14 May 2008Template:FA/2008</includeonly>